เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2548   ในวันนี้ผมได้ช่วยพี่ไก่ปริ้นและติดสติกเกอร์   ในช่วงเช้าผมได้เข้าไปดูพี่ไก่ออกแบบเสื้อยืดที่จะใส่ในงานโบลลิ่ง  โดยพี่ไก่ได้ออกแบบทั้งหมด 4  สี่แบบด้วยกัน    เพื่อที่จะส่งให้ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์คัดเลืออีกทีหนึ่ง   จากผมจึงได้ช่วยพี่ไก่ปริ้นและตัดสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยปริ้นมา   โดยปริ้นออกมาเป็นแนวนอนเป็นคำว่า  " การแข่งขันโบลลิ่งการกุศลการประปาส่วนภูมิภาค  25 ธันวาคม 2548 "  และใช้เวลาปริ้นนานมาก    จากนั้นพี่ไก่ได้ปริ้นป้ายทางเข้างานด้านหน้า  ด้วยกระดาษขนาดกว้าง 24 นิ้วความยาวไม่จำกัด เป็นคำว่า  "การแข่งขันโบล์ลิ่งการกุศล"   แต่เครื่องปริ้นมีปัญหาคือ  พอปริ้นไปเกือบจะเสร็จเครื่องก็หยุดการปริ้นกระทันหัน  พี่ไก่ได้แก้ไขโดยการปริ้นเพิ่มเพื่อนำมาตัดแปะ  เพราะว่าถ้าปริ้นใหม่ทั้งประโยคจะเปลืองหมึกปริ้นมาก 

     จากนั้นผมตุลาและอติกานต์ได้วัดขนาดกระดาษที่พี่ไก่ปริ้นมา   และต้ดออกเป็นริ้วริ้วให้เสมือนป้ายสวัสดีปีใหม่   แต่ก็ทำไม่เสร็จเพราะว่าเย็นมากจึงได้เก็บไว้ทำต่อวันพรุ่งนี้