โรงเรียนชาวนาได้รับยกย่องเป็นโครงการที่มีผลงานเด่นของ สกว.

         โรงเรียนชาวนา  มูลนิธิข้าวขวัญ  สุพรรณบุรี  ได้รับคัดเลือก สกว. ให้เป็นโครงการเด่นประจำปี 2548   และมีการแถลงข่าวที่โรงแรงอิมพีเรียล  ควีนสปาร์ค  เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.48

         ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

                                        

   ทีม คุณกิจ  คุณอำนวย  คุณเอื้อ ถ่ายรูปร่วมกับผู้อำนวยการ สกว.  ศ. ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง

               

         ทีมงานกับนิทรรศการ                       แผ่นพับโครงการวิจัยเด่น สกว.

                                    

                หัวหน้าโครงการเด่น ๑๘ โครงการถ่ายรูปร่วมกับ ผอ. สกว.

 

วิจารณ์  พานิช
 21 ธ.ค.48