แผนเยี่ยมเพื่อนที่ครบุรี

จะไปเยี่ยมทีมของคุณหมอฝนที่ครบุรีในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ นี้

ตามที่เคยเล่าไว้ว่าคุณหมอฝน พญ.สกาวเดือน รพ.ครบุรี กำลังพัฒนางานในคลินิกเบาหวานและต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการกำหนดอาหาร ดิฉัน คุณสุภาพรรณ ตันติสภาวศิน และทีมงานเบาหวานของ รพ.เทพธารินทร์ จึงจะไปเยี่ยมทีมของคุณหมอฝนที่ครบุรีในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ นี้ ถือเป็นกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน และเป็นโอกาสที่จะทำความเข้าใจกับบริบทการให้บริการของทีมคุณหมอฝน รวมทั้งจะได้เก็บข้อมูลด้านชีวิตความเป็นอยู่ อาหารการกินของผู้ป่วยแถบนั้น

เราทำแผนการเดินทางและกิจกรรมส่งให้คุณหมอฝนล่วงหน้า ช่วงเช้า (จริงๆ คงสาย เพราะต้องใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๔ ชม.) เราจะไปที่ สอ.นาราก เยี่ยมชมการทำงาน พบปะพูดคุยกับชาวบ้านและผู้ป่วยที่มารอรับการรักษา ช่วงบ่ายเราจะพบกับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พูดคุยแลกเปลี่ยนทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าอบรม หาข้อมูลด้านความคาดหวังในบทบาท ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่มีอยู่เดิม ฯลฯ เราจะนำข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตร

ดิฉันอยากแวะเยี่ยมเพื่อนตลาดนัดรุ่นที่ ๑ ที่โคราช แต่ดูเวลาแล้วสงสัยจะได้แต่ส่งใจไปเยี่ยมค่ะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (4)

ชายโขง
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 

ดีใจจังมีคนมาเยี่ยมด้วย อยากมีคนมาเยี่ยมบ้างจัง โรงพยาบาลเราไกลมากถึงริมโขง  สงสัยเลยไม่มีใครมาเยี่ยมบ้าง 

ทีมงานเบาหวานเขมราฐ

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
อยากไปเยี่ยมทีมเขมราฐที่ชายโขงมากๆ เลย ไม่กลัวความไกลค่ะ ขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่าย ใครอยากไปเห็น "ของจริง" ของทีมที่ได้รับรางวัล ๒ รางวัลซ้อนในปีนี้ มานัดไปพร้อมๆ กัน หากมีสมาชิกสนใจเราไปจัด Peer Assist ที่เขมราฐดีไหมคะ เครือข่ายยินดีให้การสนับสนุนค่ะ
เอนก ทนงหาญ
IP: xxx.156.132.77
เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยมที่ชายโขงส่วนบนด้วยนะครับ  ที่ธาตุพนม  (แอบชวน)

ทราบข่าวจากทีม เขมราฐ ว่าจะมีวิชาการเรื่องโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาล ประมาณเดือน ก.พ. ครับ และมีส่วน ของการเสวนา เรื่องการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลในแถบนี้(อีสาน)ด้วย

น่าจะใช้โอกาสนี้เยี่ยม ของสมาชิกเครือนะข่ายครับ 

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ดีเลยค่ะ ตอนนี้มีภาคเอกชนหลายรายสนใจที่จะเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย เรามาช่วยกันคิดเรื่องเพื่อนเยี่ยมเพื่อนให้จริงๆ จังๆ กำหนดรูปแบบและวิธีการไปเยี่ยม สมาชิกที่ไหนจะไปด้วยกันสามารถแจ้งความจำนงได้ดีไหมคะ