บันทึกประจำวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2548 วันนี้ได้เข้าตอกบัตร ตอนเวลา 10.00 น.  งานที่ต้องทำสำหรับวันนี้ นั้น ก็คือการหาข่าว จากหนังสือพิมพ์ ต่าง ๆ เช่น ข่าวสด สยามรัฐ ไทยโพสต์ มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ ผู้จัดการ ประชาชาติ ฯลฯ  ซึ่งก็หาข่าวได้ประมาณ 7-8 ข่าว

   สำหรับงานต่อไปคือ การค้นหาข้อมูลในเว็บไซด์ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อค้นหาข้อมูลของจังหวัดต่าง ๆ  ดังนี้

1. นครศรีธรรมราช

2. เชียงใหม่

3. ขอนแก่น

4. สระบุรี

5. ลพบุรี

สำหรับงานอื่น ๆ ที่ได้ทำคือ

1. ส่งโทรสาร

2. ถ่ายเอกสาร

3. เดินเอกสาร