สุกัลยา34

นำเสนองานครั้งที่1

วันที่2 ธันวาคม 2548

วันนี้มานำเสนองานครั้งที่1 กับอาจารย์บุญเที่ยง  จุ้ยเจริญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสุกัลยาความเห็น (0)