เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (25.4)

Patients Rights & Responsibilities ของ Coffs Harbour Base Hospital

           ในส่วนของ Coffs Harbour Base Hospital มีการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วยติดไว้ทุกแผนก โดยจะขอนำมาให้อ่าน ดังต่อไปนี้

Patients Rights & Responsibilities
Your Rights

You have the right to:

 1. Receive prompt responses in emergencies which endanger your health.
 2. Be treated with care, consideration, and dignity.
 3. Privacy when undergoing a treatment, operation or procedure; give your consent before any treatment can begin (by admitting yourself to hospital. You imply general consent for treatment, however, the health service must obtain specific written consent for operations, anesthetics and some diagnostic procedures)
 4. A clear explaination (in language you understand) form your doctor or health professional regarding :

-         Your condition, problems, or disease, any planed treatment, investigation or medication

-         Any alternative procedure;

-         Possible side-effects or after-effects or other adverse outcomes and;

-         Any risk involved;

 1. Ask for second opinion about all treatments (this is sometimes impractical in an emergency);
 2. Know what services are available in the health service;
 3. Know the likely costs, in detail, of your treatment & alternatives;
 4. Leave hospital/treatment at any time (except in the case of some infectious diseases or psychiatric conditions);
 5. Refuse to see a visitor;
 6. to stay with your child if he/she is hospitalized;
 7. To have detail of your condition & treatment kept confidential by medical and other hospital staff, unless the law requires that such  information be given to some designated person or authority;
 8. To see your medical record with appropriate professional assistance and to ;
 9. Expect reasonable safety and comfort at all times including adequate pain relief.
 
Your Responsibilities

As well as your rights you have a responsibility to

 1. Tell us about your present condition, past illnesses, medications, previous hospital visits and any thing else about your health;
 2. Tell us about any know allergies;
 3. Show consideration for other patients & staff;
 4. Comply with health service rules
 5. Keep follow-up appointment;
 6. Try to be informed about your treatment;
 7. Comply with prescribed medication (If you choose not to, you should inform health professional);
 8. Accept the consequences of  your own informed decision;
 9. Inform your health practitioner if you are currently being treat by another practitioner for the same complaint, and
 10. Inform the health service of any change in address or other personal details.
 

The Health Service will not accept or abusive behavior and will call the police to remove person who present a risk to patients, visitors & staff.

 
            ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วยในแต่ละโรงพยาบาลในออสเตรเลียอาจมีความแตกต่างกันไปบ้าง แล้วแต่เขตบริการสุขภาพแต่ละแห่งจะได้กำหนดขึ้น ผมไม่ได้แปลเป็นไทยเพื่อให้ผู้อ่านได้อ่านจากภาษาต้นฉบับจริง ในตอนต่อไปผมจะได้นำเอาสิทธิและหน้าที่ของผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลอื่นๆด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้พิจารณาเปรียบเทียบกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)