somtawin
นาง สมถวิล somtawin โชติคณาทิศ

ทำอย่างไรให้นักเรียนรักคณิตศาสตร์


การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะกระบวนการดังกล่าวนี้ให้กับลูกของตนเองได้

   ครูสอนคณิตศาสตร์ทุกท่านทราบดีว่า     

เจตนคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานั้นๆสูงขึ้น       ปัญหานี้ครูมีความวิตกกังวลมาก    มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความคิดเชิงคณิตศาสตร์ ได้พัฒนาทักษะการคิดคำนวณและพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาได้บ้าง

    

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ เราไม่สามารถจะเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้ดีเพียงแค่จำเนื้อหา สาระ และทำความเข้าใจกับปัญหาเท่านั้น ผู้เรียนจะต้องหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการหลัก 5 ทักษะนี้ด้วย

1.      ทักษะการคิดคำนวณ และการแก้ปัญหา

2.      ทักษะการให้เหตุผล

3.      ทักษะการเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์

4.      ทักษะการสื่อสาร สื่อความหมาย และการนำเสนอ

5.      ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 106533เขียนเมื่อ 26 มิถุนายน 2007 10:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 มิถุนายน 2012 00:44 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี