ทำอย่างไรให้นักเรียนรักคณิตศาสตร์

somtawin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะกระบวนการดังกล่าวนี้ให้กับลูกของตนเองได้

   ครูสอนคณิตศาสตร์ทุกท่านทราบดีว่า     

เจตนคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานั้นๆสูงขึ้น       ปัญหานี้ครูมีความวิตกกังวลมาก     มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความคิดเชิงคณิตศาสตร์ ได้พัฒนาทักษะการคิดคำนวณและพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาได้บ้าง     

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์ เราไม่สามารถจะเรียนคณิตศาสตร์ให้ได้ดีเพียงแค่จำเนื้อหา สาระ และทำความเข้าใจกับปัญหาเท่านั้น ผู้เรียนจะต้องหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีการพัฒนา ทักษะกระบวนการหลัก 5 ทักษะ นี้ด้วย

1.      ทักษะการคิดคำนวณ และการแก้ปัญหา

2.      ทักษะการให้เหตุผล

3.      ทักษะการเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์

4.      ทักษะการสื่อสาร สื่อความหมาย และการนำเสนอ

5.      ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ : คณิตศาสตร์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หมายเลขบันทึก

106533

เขียน

26 Jun 2007 @ 17:20
()

แก้ไข

11 Jun 2012 @ 07:44
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก