มีหลายเรื่องที่เราอาจจะไม่สามารถใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์ได้ (เนื่องจากไม่มีโอกาสรอด) เพื่อเป็นการเตรียมตัวรับกับสิ่งเหล่านี้ ในจังหวะที่เกิด “วิกฤตการณ์” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Crisis ซึ่ง หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีทันใด โดยมากมักเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน และต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เหตุวิกฤตรบกวนชีวิตที่ดำเนินอยู่ตามปกติ และทำให้เกิดความรู้สึกไม่แน่นอนและความตึงเครียด เหตุวิกฤตอาจเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ลมพายุ หรืออาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์เช่น เหตุระเบิด หรือ ความขัดแย้ง เป็นต้น

     ในคู่มือชีวิตที่ http://www.thaisnews.com/prdnews/life/ ได้แนะนำไว้ จึงขอเอามาแนะนำไว้ต่อครับ มี 5 เรื่อง คือ พายุหมุนเขตร้อน พายุฤดูร้อน อุทกภัย แผ่นดินไหว และสึนามิ