GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ระบบสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ

ระบบทั้งมวลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นองค์รวม โดยที่สามารถส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน

     หลายวันมาแล้วที่ผมพูดถึงระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ และระบบบริการสาธารณสุข กับพี่ ๆ ทีมงาน “ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน” เหมือนเป็นเรื่องธรรมดา จนมีคำถามย้อนกลับว่า มันต่างกันอย่างไร ท่านคิดว่าอย่างไรบ้าง ในหน่วยงานของท่านมีการใช้คำที่ว่านี้บ่อย ๆ ไหม และเคยนึกสงสัยอย่างที่ผมถูกถามไหม? เมื่อได้ทีผมก็ตอบไปตามที่ถูกประมวลไว้ ซึ่งอาจจะยังไม่ถูก ไม่ครบถ้วน หรือ ยังไม่สมบูรณ์ก็ได้ ดังนี้

      ระบบสุขภาพ จะหมายถึง ระบบทั้งมวลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเป็นองค์รวม โดยที่สามารถส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน หรือระดับประเทศ และอาจจะต่อไปเป็นระดับโลก แล้วแต่ว่าเราจะกำหนดขอบเขตว่าเราจะพูดถึงระบบสุขภาพกว้าง/แคบแค่ไหน ทั้งนี้ก็จะรวมถึงปัจจัยที่มีผลนั้นทั้งด้านบุคคล สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม กายภาพ และชีวภาพ รวมถึงปัจจัยด้านระบบบริการสุขภาพอีกด้วย

     ระบบบริการสุขภาพ หมายถึง ระบบบริการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพ ทั้งทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่เป็นแบบผสมผสาน หรือเฉพาะด้าน เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้หากเป็นส่วนที่รัฐจัดขึ้น สนับสนุนให้จัดขึ้น หรืออยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของรัฐ เพื่อประชาชนโดยทั่วไป (เป็นสาธารณะ) ก็จะเรียกในส่วนนั้นว่า บริการสาธารณสุข

     เจตนาที่บันทึกไว้ก็เพื่อแสดงว่าครั้งหนึ่งได้ให้ความหมายไว้ตามนี้ และเพื่อเป็นการตรวจทานจากผู้รู้ด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 10633
เขียน:
แก้ไข:
ดอกไม้: 1
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

ขอบคุณที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับนิยามของระบบบริการสุขภาพ และระบบบริการสาธารณสุข

ไม่อ้างอิงหน่อยเหรอคะ???

ไม่อ้างอิงหน่อยหรอครับ ว่าเอาของใครเขามา