การประชุมเครือข่ายพัฒนาเยาวชนไทย ครั้งที่ 2


เครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายหลวม ๆ มีเป้าหมายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อยกระดับการทำงานพัฒนาเยาวชนของแต่ละองค์กรภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

         การประชุมเครือข่ายพัฒนาเยาวชนไทย ครั้งที่ 1  จัดที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค.50  มีผู้เข้าร่วมประชุม 46 ท่าน  จาก 30 หน่วยงาน

         การประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2  จัดที่เสถียรธรรมสถาน  เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.50  มีผู้เข้าร่วมประชุม 54 ท่าน  จาก 27 องค์กร

การประชุมประกอบด้วย 3 ส่วน
- ส่วนแรก  เป็นการแนะนำตัวและกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมประชุมดำเนินการสั้น ๆ เพื่อรู้จักกัน   และหาทางเชื่อมโยงกัน
- ส่วนที่ ๒ เรื่องเล่าความสำเร็จของกิจกรรมเยาวชนของเสถียรธรรมสถาน ได้แก่ เรื่องโครงการ SOS (Seeds of Spirituality - เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา),  โครงการ SMS (Sex must say - การจัดทำ website ให้ความรู้เพศศึกษา),  โครงการ DHA (Drink no alcohol), โครงการธรรมโฆษณ์ธรรมยาตรา "เดินเท้า ก้าวธรรม",  และโครงการนิตยสาร Cream เป็นที่น่าชื่นชมมากว่าเสถียรธรรมสถานมีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการดำเนินการสร้างสรรค์เยาวชนในระดับ "ระเบิดจากภายใน"  คือจัดกิจกรรมให้เยาชนเกิดการเรียนรู้เอง   เกิดการเปลี่ยนแปลงเอง  และมีโครงการที่เริ่มตั้งแต่แม่ที่ตั้งครรภ์   เพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความดี - เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา
- ส่วนที่ ๓ ระดมความคิด  การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาเยาวชนไทย   สรุปได้ว่า
         - เครือข่ายนี้จะประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ 3 เดือนต่อครั้ง  โดยธนาคารไทยพาณิชย์รับทำหน้าที่คณะเลขานุการกิจกรรม
         - คราวหน้าประชุมวันที่ 10 ก.ย.50 ที่ PDA (สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน) ของคุณมีชัย วีระไวทยะ  โดยจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรื่อง "ธุรกิจเพื่อการพัฒนาเยาวชน"
          - เครือข่ายนี้เป็นเครือข่ายหลวม ๆ มีเป้าหมายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อยกระดับการทำงานพัฒนาเยาวชนของแต่ละองค์กรภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   อาจมีความร่วมมือกันเองระหว่างภาคี   แต่ไม่มีความประสงค์จะให้มีการดำเนินการในแนวเดียวกัน   คือมุ่งดำรงความต่างของแต่ละภาคี   แต่หวังว่าการเป็นภาคีเครือข่ายกันจะช่วยยกระดับการทำงานของแต่ละภาคี
         - คาดว่าไม่เกินกลางปี 2551  จะมีการจัดมหกรรมการพัฒนาเยาวชนโดยเชิญองค์ที่มีเรื่องราวความสำเร็จในการพัฒนาเยาวชนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน   มีการยกย่องผลการดำเนินการที่เด่นมาก
         - ประเด็นสำคัญของการพัฒนาเยาวชน (และเด็ก) ที่มีการนำเสนอคือ  การดำเนินการในลักษณะที่ให้เยาวชนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมเองให้มากที่สุด   ผู้ใหญ่เป็นผู้เอื้ออำนวยความสะดวก   และควรให้ความช่วยเหลือเด็กยากไร้ในลักษณะที่เด็กได้ทำงานหรือ "คืนทุน" ให้แก่สังคม  ไม่ควรเป็นการให้เปล่าแบบการกุศล   ซึ่งจะไม่เพาะนิสัยพึ่งตนเองให้แก่เด็ก

วิจารณ์  พานิช
 18 มิ.ย.50

หมายเลขบันทึก: 104599เขียนเมื่อ 19 มิถุนายน 2007 16:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 19:06 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)

เรียน Prof. Vicharn Panich   ที่เคารพ

ถ้าอยากเข้าไปฟัง ไปเรียนรู้เพื่อนำกลับมาพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนในท้องถิ่นของตนเอง จะสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายได้ที่ไหนครับ

ขอบคุณครับ

ติดต่อได้ที่ คุณธาตรี ลิขนะพิชิตกุล ผู้จัดการองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์  โทร 02 544 1000  โทรสาร 02 937 7931

วิจารณ์

เรียน Prof. Vicharn Panich   ที่เคารพ

ผมอยากสมัครร่วมเป็นเครือข่ายนี้ด้วยครับ  ผมจะติดต่อไปครับ  ขอบพระคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี