แขไข
ดวงเดือน นันทพฤทธิ์

การทำวิจัยอย่างง่าย


นักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเกิดความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในการพูดมากขึ้น

 

   จากการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการพูดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗มิถุนายน ๒๕๕๐ ครูให้นักเรียนเตรียมการพูดมา โดยไม่กำหนดหัวข้อเรื่อง

   จากการสังเกต ชั่วโมงที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมการพูดมา แต่ครูก็ให้นักเรียนทุกคนได้พูด ซึ่งนักเรียนก็สามารถพูดได้ โดยการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เช่นคิดจากเรื่องที่ใกล้ตัว จากหนังสือเรียน เมื่อนักเรียนพูดครบทุกคนแล้ว ครูให้งานนักเรียนส่ง

ใบงาน

. ให้นักเรียนบอกความรู้สึกก่อนการพูดหน้าชั้น

. หลังจากการพูดแล้วนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร

. นักเรียนคิดว่าการพูดของตนเองเป็นอย่างไรบ้าง เพราะอะไร

. นักเรียนประทับใจการพูดของเพื่อนคนใด เพราะเหตุใด

สรุปประทับใจการพูดของเพื่อนคนใด

.เด็กหญิงชัญญา ทบวงศรี ๑๐ คน ๑๑.เด็กหญิงกวินนา อินสิงห์

.เด็กหญิงมณิศา ชุมภูศรี ๘ คน ๑๒.เด็กหญิงณิชา ผะอบเหล็ก

.เด็กหญิงกัญญญานัฐ ก้อนมณี ๓ คน ๑๓.เด็กหญิงพัชราภา วัฒนธรรม

.เด็กหญิงฉัตรแก้ว มาเกตุ ๒ คน ๑๔.เด็กหญิงพรนภัส ดีอินทร์

.เด็กหญิงประภาพร แสนยากุล ๒ คน ๑๕.เด็กหญิงฉศิรินันท์ คำนวณพื้น

.เด็กหญิงสุดารัตน์ ภูมิชิน ๒ คน ๑๖.เด็กหญิงณัฐฎา ธรรมชีวัน

.เด็กหญิงภาสกร ท้วมวงษ์ ๑๗.เด็กหญิงสิโรธร สุขสบาย

.เด็กชายฉัตรชัย ศรีธัญรัตน์ ๑๘.เด็กหญิงพรรณิภา ลินำ

.เด็กหญิงหยาดพิรุณ สกุลเฮง ๑๙.เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วแสนสาย

๑๐.เด็กหญิงรสสุคนธ์ บุญดี ๒๐.เด็กหญิงปรียานุช ยอดบุตรดี

-ประทับใจทุกคน ๒ คน

-ไม่ประทับใจใครเลย ๑ คน

สรุป

จากการวิจัยเบื้องต้นพบว่านักเรียนที่มีความสามารถในการพูด เป็นที่ยอมรับของเพื่อน อันดับ ๑ คือ

เด็กหญิงชัญญา ทบวงศรี จำนวน ๑๐ เสียง อันดับ ๒ คือ เด็กหญิงมณิศา ชุมภูศรี ๘ เสียง

ประโยชน์ที่ได้รับ

. นักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเกิดความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในการพูดมากขึ้น
. ครูมีรายชื่อนักเรียนที่มีความสามารถในการพูดของห้อง ม..๕ ซึ่งสามารถนำมาฝึกเพื่อทำกิจกรรมหรือแข่งขันในระดับต่อไป
๓.  พัฒนานักเรียนที่ไม่มีรายชื่อที่เพื่อนๆเสนอ

 

หมายเลขบันทึก: 104595เขียนเมื่อ 19 มิถุนายน 2007 16:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 00:19 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

เริ่มทำหรือยังคับ

อยากเห็นมาก

สวัสดีค๊าฟฟ ครูสุดที่รัก

คิดถึงครูมากเลยค่ะ

แล้ววันครูจะกลับไปเยี่ยมน้า

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี