ครู และผู้บริหารการศึกษาทุกคนต้องอ่าน

         ประเด็นที่ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ บรรยาย 1.5 ชม. ให้ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศฟังครับ   สุดยอดหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาทีเดียว  อ่านได้ที่ http://gotoknow.org/blog/ariyachon/104408

วิจารณ์  พานิช
 19 มิ.ย.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

  • ขอบพระคุณอาจารย์หมอที่นำมาให้ได้อ่าน
  • เป็นประโยชน์มากค่ะ
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ
    ได้อ่านมาแล้ว และไป่วประกาศใน Blog ทำ Link ชักชวนผู้คนให้ช่วยกันอ่านด้วยแล้วครับ ด้วยชื่อบันทึกว่า ... บันทึกนี้ท่านต้องอ่าน "หมอวิจารณ์" การันตี !