มูลนิธิครูของแผ่นดิน

ขอเชิญครูทั่วผืนแผ่นดินไทยร่วมใจก่อตั้งมูลนิธิ"ครูของแผ่นดิน"

การริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิ"ครูของแผ่นดิน"  เกิดขึ้นจากตัวแทนครูทั่วประเทศที่มาร่วมกันจัดงานวันครู ณ สนามเสือป่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม ปี 2547  ทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะช่วยกันเสียสละทรัพย์คนละเล็กละน้อยและเชิญชวนมวลครูทั่วประเทศกว่า 7 แสนคนช่วยกันบริจาคคนละ 1 บาท/วันสะสมไว้ทุกวันจนครบ 1 ปี จะได้ 365 บาท/คน ภายใต้สโลแกนที่ว่า "1 บาทช่วยชาติตั้งมูลนิธิครูของแผ่นดิน"

ฉะนั้นการจัดงานวันครูที่ส่วนกลางปีนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2548  ณ หอประชุมคุรุสภา คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนในการก่อตั้งมูลนิธิครูของแผ่นดิน  จึงได้จัดทำ วีซีดี บทเพลงชุด"ครูของแผ่นดิน" เพื่อจำหน่ายจ่ายแจก นำเงินรายได้เข้าสมทบทุนก่อตั้งมูลนิธิฯให้สำเร็จ

สำหรับท่านที่ประสงค์จะบริจาคเงินสมทบกองทุนมูลนิธิดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือสอบถามมาที่ผมได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KMความเห็น (0)