งานวันนี้ส่วนใหญ่ไม่หนักเหมื่อนเมื่อวาน  เพราะเป็นงานที่เมื่อวานได้ติดตั้งไว้แล้วงานวันนี้ก็แค่ตรวจสอบว่าใช้งานได้ดีรึเปล่า  อย่างในห้องประชุมเล็กตึกหนึ่งก็ดูว่าเครื่องฉายLCDและเครื่องฉายแผ่นทึบยังใช้งานได้ดีไหม  และก็ไปตรวจสอบว่าเครื่องฉายLCDและเครื่องฉายแผ่นทึบยังใช้งานได้ดีไหม  ที่ห้อง308 เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วงานวันนี้ก็เสร็จครับ