เราชอบกลอนของท่านพุทธทาสมากเลย ได้ทั้งความรู้และไพเราะ เนื่องในโอกาสใกล้ปีใหม่นี้ จะขอมาเล่าสู่กันฟัง

ส.ค.ส

ปีใหม่มี สำหรับดี กว่าปีเก่า

พืชมีเหง้า ครบปี ทวีหัว

ทั้งขนาด และจำนวน ล้วนเกินตัว

แต่คนชั่ว กลับถอดถด ดีลดลง

คือปีหน้า เลวลงกว่า ในปีนี้

ไม่กีปี จะหมดดี เพราะมีหลง

รู้สึกตัว ละชั่ว เพราะเห็นตรง

ดีจะคง ดีขึ้นไป ชื่นใจเอย

- พุทธทาสภิกขุ

ชีวิต ???

ชีวิตคือ อะไรกัน? ฉันคิดว่า :-

เป็นความ "บ้า" ของธรรมชาติ ประหลาดขัน

ธาตุปรุงแต่ง แห่งกาย-ใจ ไขว่เป็นควัน

เป็นทาสความ อร่อยชั้น สัญชาตญาณ ฯ

ชีวิตมี ทำไมกัน ? ฉันเห็นว่า :-

เพื่อความ "บ้า" ถึงที่สุด สิ้นสังสาร

สงบกาย ใจเย็น เป็นนิพพาน

อวสาน แห่งความทุกข์ ทุกสิ่งอัน ฯ

ชีวิตทำ อย่างไรกัน ? ฉันถือว่า :-

ต้องหยุด "บ้า" ในอร่อย; ค่อยผ่อนผัน

ตามองค์มรรค แปดประการ ประสานกัน

ทุกคืนวัน ให้ถูกต้อง คลองสัมมา ฯ

- พุทธทาสภิกขุ

ขอขอบคุณอาจารย์นวภัคที่ให้ปฎิทินธรรม 2549 อวสานแห่งความทุกข์