วันพุธที่ 21 ธ.ค.48  มีงานยุ่งตังแต่เช้าเลยทั้งต้องติดตั้งเครื่องฉาย LCDและเครื่องฉายแผ่นทึบที่ห้องประชุมเล็กตึกหนึ่ง  และต้องติดตั้งเครื่องฉาย LCDและเครื่องฉายแผ่นทึบที่ห้อง 308 เมื่อติดตั้งเสร็จจากตรงนี้ก็ต้องไปที่หอพักนักเรียน เพื่อไปตั้งสัญญาณทีวี  เมื่อเสร็จก็ต้องไปเซ็ดเครื่องเสียงที่หอประชุมใหญ่กว่าจะเสร็จงานก็ปางเข้าไป 14.30 นถึงจะเสร็จภาระกิจ งานในวันพุธก็มีแค่นึ้ละครับ