แนะนำหนังสือว่าด้วยเครื่องมือ KM

แนะนำหนังสือว่าด้วยเครื่องมือ KM

                                      

                                                ปกหนังสือ

         รศ. ดร. เนาวรัตน์  พลายน้อย ([email protected]) แห่งคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล   กรุณาส่งหนังสือชุดที่เขียนขึ้นจากการประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะ - ท้องถิ่นน่าอยู่  รวม 20 เล่ม   โดย 12 เล่มเขียนและพิมพ์ในปี 2547   อีก 8 เล่มพิมพ์เมื่อเดือน ก.ค.48   ผมจะแนะนำเล่มที่ผมรู้สึกเตะตาที่สุดก่อน   คือเรื่องการถอดบทเรียนวิธีวิทยาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สำหรับนักปฏิบัติภาคประชาสังคม

ที่เตะตาเพราะเป็นหนังสือว่าด้วยเครื่องมือ KM 4 ตัวคือ
     - AAR (การทบทวนระหว่างปฏิบัติงาน)
     - OM (Out Mapping - แผนที่ผลลัพธ์)
     - Retrospect (การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน)
     - PM (Performance Measurement - การประเมินประสิทธิผลการทำงาน)

         OM & PM เป็นเทคนิคที่ สคส. ไม่คุ้นเคย   แต่ผมคิดว่าเป็นเครื่องมือที่ดี    เราจะเอาหนังสือเล่มนี้มาตีความ ลปรร. กันภายใน สคส. และทดลองใช้   แล้วจะเอามาเล่าในบล็อกครับ

วิจารณ์  พานิช
 21 ธ.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

mayana
IP: xxx.28.180.130
เขียนเมื่อ 

รออ่านอยู่ค่ะ เพื่อที่จะได้นำกลับไปปฏิบัติค่ะ