ผู้เขียนบันทึกใน gotoknow หลายท่านเมื่อเขียนบันทึกไปแล้ว อาจจะ (หรือนานๆ) ไม่ค่อยได้กลับไปอ่านบันทึกของตัวเอง เมื่อบันทึกไปมากๆ เข้าอาจจะจำไม่ได้ว่าตัวเองบันทึกอะไรไว้บ้าง ซึ่งใน gotoknow ได้สร้างระบบค้นหาให้หลายวิธี เช่น ค้นจากคำ "Keyword คำหลัก" หรือ ค้นจาก"บล็อก" ค้นจาก "เดือน" ค้นจาก "บันทึกที่ได้รับข้อคิดเห็น" ค้นจาก "วันที่" ก็ได้

    แต่ใน gotoknow ก็ได้สร้างระบบ "ค้นหา" เอาไว้ด้วย เผื่อว่าเราอยากจะทราบว่ามีใครเขียนบันทึกโดยใช้ "Keyword" นี้บ้าง ยกตัวอย่าง เช่น ผมจะค้นหาคำว่า "สามก๊ก" ผมก็ไปที่เมนู "ค้นหา" เลือกไปที่บันทึก แล้วก็พิมพ์คำว่า "สามก๊ก" ก็จะได้คล้ายๆ ภาพนี้

   
 

   

    แล้วเมื่อคุณ คลิ๊ก คำว่า "ค้นหา" ก็จะเกิดคล้ายๆ ภาพนี้

   
   

    ดังนี้ก็จะเห็นว่า คนเขียนคำหลักเกี่ยวกับ "สามก๊ก" ขณะนี้ระบบค้นหาได้ประมาณ 4 ท่านเท่านั้น (คงมีเท่านั้นจริงๆ) เราอยากอ่านเรื่องใดก็คลิ๊กที่เรื่องนั้นได้เลยหรือจะ copy shotcut ก็ได้ครับ (ผมใช้บริการบ่อยๆ) บันทึกนี้ก็มีประเด็นเพียงเท่านี้ครับ...