สวัสดีค่ะ..อาจารย์

บันทึกวันที่ 21 ธ.ค 48 <p>       ส่งโปรเตอร์ให้อาจารย์ดู นี้เป็นโปรเตอร์ที่พี่เขาให้หนูกับเพื่อนทำค่ะ เป็นโปรเตอร์ของ รายการดวลเพลงติดดาว</p>       <p>                                      แผ่นนี้เชิญชวนนักมวย</p><p> </p><p>                  </p><p>                                แผ่นนี้เชิญชวนกระเป๋ารถเมย์                                              </p><p>                 </p><p>...สวัสดีค่ะ...</p><p> </p>