ฐานข้อมูล SEEK ชื่อ Data8600 เดือนธันวาคม 2548 ทำเสร็จแล้ว รับได้ที่นี่ หรือ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพร