โครงการที่สถาบันฯ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการ

   ก่อนอื่นผมขอแสดงความชื่นชมข้าราชการสถาบันฯ ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเขียนเอกสารทางวิชาการได้เกินเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้จาก 15 เล่ม แต่จริง ๆ  แล้วได้ถึง 24 เล่ม นับว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาของเรา ผมได้เร่งฝ่ายพัสดุให้ดำเนินการพิมพ์เผยแพร่ให้เร็วที่สุด  ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สถาบันฯ ดำเนินการจัดทำโครงการต่าง ๆ หลายโครงการเป็นต้นว่า โครงการจัดทำบทเรียน E-Learning โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR-Scorecard)  โครงการจัดการความรู้  (Knowledge Management)  โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ  โครงการฝึกอบรมหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ  โครงการเครือข่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  โรงเรียนวิถีพุทธ  นอกจากนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติอีกหลายโครงการ ผมรู้สึกเห็นใจที่ทุกท่านล้วนแต่มีภารกิจที่ต้องทำค่อนข้างมาก ในช่วงนี้ ผมให้กำลังใจและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุก ๆ ด้าน

        ในเดือนมีนาคมนี้  มีหลายหน่วยงานมาขอใช้บริการสถาบันฯของเรา  เช่น  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง,  โรงเรียนบ้านนา,  สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร, สำนักผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 6, มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 และโรงเรียนบ้านนกงาง เป็นต้น ผมขอขอบคุณผู้ที่รับผิดชอบในการให้การต้อนรับและการให้บริการทุก ๆ ท่านที่ได้ทุ่มเทการทำงานด้วยความเสียสละทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งจากการประเมินผลทุกหน่วยงานที่มาใช้บริการของเราต่างก็มีความประทับใจแสดงถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยุคใหม่ของสถาบันฯ ของเรา

        วันที่ 6 - 8 เดือนนี้ ผมขออนุญาตเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Yunan Nornal University เมืองคุนหมิง  ประเทศสาธารณรับประชาชนจีน ซึ่งประเด็นในการเจรจาจะเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการวิจัย การจัดอบรมให้กับผู้บริหาร รวมทั้งความร่วมมือทางด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ดังที่ผมได้เรียนให้ทุกท่านได้ทราบแล้วว่า ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของ สค.บศ. ก็คือการแสวงหาเครือข่ายการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ และผมมีความมั่นใจจากความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิม  การเจรจาครั้งนี้คงจะประสบความสำเร็จลงได้ด้วยดี

          ในวันที่ 14 มีนาคม 2548 จะมีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันฯ เป็นครั้งที่ 4 ผมได้ขอให้ P.D. ทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรสถาบันฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 1040, เขียน: 11 Jul 2005 @ 15:22 (), แก้ไข: 31 May 2012 @ 09:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)