สถาบันจะเปิดตัวเป็นหน่วยงานต้นแบบสำหรับการบริหารงาน


    เป็นที่น่ายินดีที่โครงการที่สำคัญหลายโครงการได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการได้ โดยเฉพาะอย่างย่งโครงการจัดการความรู้  (Knowledge  Management)  นอกจากได้รับอนุมัติให้จัดทำในสถาบันฯ แล้ว สถาบันฯ  ยังเป็นหลักในการจัดทำและผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ให้กับสำนักต่าง ๆ ใน สป. ด้วย

      เมื่อสัปดาที่แล้ว ก.พ.ร.ของกระทรวงฯนำโดยท่านผอ.บุญจันทร์  บัวหุ่ง  ได้จัดทำ  workshop  เรื่องการจัดทำแผนการจัดการความรู้และ   Blueprint  for Change  ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์  ซึ่งวิทยากรหลายท่านจากสถาบันฯ  ของเราได้เป็นหักในการเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางในการดำเนินการทำให้การสัมมนาสำเร็จลุล่วงลงด้วยดี  ผมขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมวิทยากรทุกท่านทีมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว

     ขณะนี้ใกล้ถึงวัน   D-Day  ที่สถาบันฯ  จะเปิดตัวเป็นหน่วยงานต้นแบบสำหรับการบริหารงาน  6  ด้าน  ได้แก่  การจัดการความรู้  การจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานแบบ   Matrix  Organization  การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  (Human  Resource  Scorecard)  การใช้    ICT  เพื่อการบริหารและการฝึกอบรม  ซึ่ง  ดร.กาญจนา  และคณะ  ได้จัดทำ  Script  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  คาดว่าจะสามารถดำเนินการตามกำหนดการได้ในไม่ช้านี้

     เมื่อวานนี้  (7 ก.พ. 48)  ท่านปลัดกระทรวงฯ  ได้สั่งการให้สถาบันฯจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา  เพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ  2548  ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของสถาบันฯ  โดยเฉพาะการเตรียมการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นสถาบันพัฒนาผู้บริหารการครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ชาวสถาบันฯ  หลายท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เพราะนอกจากเราจะได้เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานแล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานกรรมการ  (ศ. สุมน  อมรวิวัฒน์) ท่านเป็นคนที่มีความฉลาดล้ำ  สุภาพ  ให้ความรักความเมตตาแก่ผู้เข้าประชุม  รวมทั้งได้นำเสนอข้อคิดและนวทางที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง  ดังนั้น  ในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาครั้งต่อไปในวันที่  14  มีนาคม  2548  ผมขอให้หัวหน้าโครงการทุกท่านกรุณาเข้าร่วมประชุมด้วย

     สองเดือนเศษๆ ที่ผมปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการฯยอมรับว่าเหน็ดเหนื่อยพอสมควร  แต่ผมดีใจมากที่ได้รับฟังคำบอกกล่าวจากหลายๆท่าน  ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯว่าสถาบันฯ ของเราเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆด้าน  ผมขอขอบคุณเพื่อนๆ ข้าราชการและลูกจ้างทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเสียสละบางท่านมาทำงานในวันหยุด  บางท่านเสียสละทำงานกลางแดดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถาบันฯ  และหลายๆท่านที่ได้ตั้งหน้าตั้งตาค้นคว้าเพื่อเขียนตำราทางวิชาการให้เสร็จทันกำหนดในวันที่  14  กุมภาพันธ์ 

"ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่าน  ขอขอบคุณทุกท่านจากใจ"

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 1034เขียนเมื่อ 11 กรกฎาคม 2005 14:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:53 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี