21/12/48

             วันนี้ลาหยุดครับต้องไปงานศพคุณอา