สุภาพรรณ ตันติภาสวศิน เจ้าหน้าที่เครือข่ายฯ

             ขอส่งคำอวยพรให้กับสมาชิกเครือข่าย และครอบครัวของสมาชิก ขอให้จิตสดใส กายแข็งแรง ใจเต็มร้อย สามารถฝ่าฟันอุปสรรค และประสบความสำเร็จในชีวิตการงานค่ะ 

อาฬสา หุตะเจริญ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน

             ขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดไปค่ะ

วัลลา ตันตโยทัย ผู้ประสานงานเครือข่าย

             ขอให้สมาชิกทุกคนมีความสุข สุขภาพดี มีกำลังกาย กำลังใจ ช่วยกันขับเคลื่อนเครือข่ายต่อไปนะคะ

ธัญญา หิมะทองคำ ทีมงานเครือข่าย

             ปีใหม่นี้ขอให้สมาชิกเครือข่ายทุกท่านมีความสุข แข็งแรง ช่วยกันขยายเครือข่ายต่อสู้กับเจ้าเบาหวานกันต่อไปค่ะ

ณัฐพงศ์ รุ่งเรือง ทีมงาน

            สุข สดชื่น สมหวัง พลังใจ ชัยชนะ และมีสุขภาพแข็งแรง ตลอดปี ๒๕๔๙ ทุกๆ ท่านนะครับ

ขอเชิญสมาชิกร่วมอวยพรใน blog ค่ะ