ธูปหอมเกาะเทโพ

สวย หอม ผ่อนคลายอารมณ์ ต้อง " ธูปหอมเกาะเทโพ "

หลังจากที่เพื่อนๆ ได้จัดทำ โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  
เกี่ยวกับ ธูปหอมเกาะเทโพ หรือธูปหอมทองตะนาว
 มาแล้ว  เพือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานซึ่งกันและกัน  ในบล็อกธูปหอม ขอเชิญชวนให้นักเรียนหรือผู้สนใจทุกท่าน
บอกเล่าถึงสิ่งที่เพื่อนได้รับจากการไปศึกษาหรือสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในประเด็นต่อไปนี้

1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภมิปัญญาท้องถิ่น คือ  
2.
นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภมิปัญญาท้องถิ่น

3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างคือ
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจิตรนาการของนักเรียน
5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทำธูปหอมต่างๆ

         

ความคิดเห็นของกลุ่มธูปหอม

          เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( ธูปหอมเกาะเทโพ) สมาชิกกลุ่มมีความคิดเห็นตรงกันว่า เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อผู้ที่สนใจและจะสื่อให้เห็นว่าภมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีก็ไม่แพ้จังหวัดอื่นๆเหมือนกัน สำหรับเพื่อนที่สนใจในเว็บไซต์ของเราก็สามารถไปดูที่ </strong>   www.geocities.com/toophormm          <p class="MsoNormal">และเพื่อนๆ สามารถแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
สมาชิกของกลุ่มของผมภูมิใจมากที่ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาและมีความคิดเห็นดั้งนี้</p> <p class="MsoNormal">ข้อคิดในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ</p> <p class="MsoNormal">- เป็นแนวทางประกอบอาชีพได้จริง
- เป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุทัยธานีที่ควรอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป
- มีรายได้พิเศษในการขายสินค้าธูปหอม
- ควรเป็นสินค้าต้องมีคุณภาพ</p> <p class="MsoNormal">คุณธรรมที่ได้มาจากภูมิปํญญาท้องถิ่น</p> <p class="MsoNormal">- ความอดทนที่จะได้สินค้าที่มีคุณภาพ
- ความเพียรพยายาม
- ความขยันและความสื่อสัตย์ในการประอาชีพ</p> <p class="MsoNormal">เทคโนโลยีพื้นบ้านที่ให้ทำธูปหอม</p>

  • กลุ่มชาวบ้านได้นำส่วนผสมที่สามารถหาได้ตามท้องถิ่นโดยนำตะไคร้มาเป็นส่วนผสมทำให้มีกลิ่นหอม

เทคโนโลยีสมัยใหม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • ควรหาสิ่งใหม่มาทดแทนอยู่ตลอดเวลา เช่น กลิ่นหอมของสมุนไพรต่าง ๆ
    ถ้าเพื่อนๆ มีความคิดเห็นอย่างไรก็ขอให้ช่วยออกความคิดเห็นด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธูปหอมเกาะเทโพความเห็น (18)

วรรัตน์ ริ้วพิทักษ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะ   เราเป็นส่วนหนึ่งของการทำเว็บไซต์ธูปหอมเกาะเทโพนี่เองแหละจ้า......

   อยากบอกว่าภูมิใจมากเลยค่ะ ที่งานออกมาสวยงามและสำเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้  อิอิ^^"

   สำหรับการหกระเหินเพื่อทำงานชิ้นนี้ออกมาได้เป็นอย่างดีนั้น...สิ่งที่ได้จากการทำงานคือ เราได้รู้ว่าในการทำงานให้ออกมาสำเร็จนั้นจะต้องเกิดจากความตั้งใจ อดทน ขยัน และความซื่อสัตย์นั่นเอง  อีกทั้งได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เข้าด้วยกันเป็นอย่างดี

   ค่ะ....สุดท้ายขอขอบพระคุณเจ้าของเรื่องและความตั้งใจของพวกเรา รวมทั้งผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมผลงานของพวกเราด้วยนะคะ!

นางสาววริษฐา บุญส่งประเสริฐ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ จากการทำโครงงานก็ได้ข้อคิดในการทำโครงงานมากมาย เช่น ขยัน อดทน ความตั้งใจในการทำงาน และความขยันหมั่นฝึกฝน และขัอคิดเหล่านี้ก็สามารถนำมาในการเรียน การทำงานของเราได้จริง ส่วนเทคโนโลยีที่เค้าใช้ในการผลิตก็คือการใช้ห้องอบแทนการตากแดดในเวลาที่ไม่มีแดด และน่าจะมีการใช้เครื่องปั๊มในการผลิตเพื่อให้ได้รูปทรงที่มาตรฐานแทนการทำด้วยมือ และถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้ากิจการก็จะนำสมุนไพรมาผสมในตัวสินค้าด้วย

นางสาวพนารัตน์ บุญยะคงรัตน์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( ธูปหอมเกาะเทโพ )ดิฉันความคิดเห็นว่า การจัดทำเพื่อผู้ที่สนใจและจะสื่อให้เห็นว่าภมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีก็มีดีสำหรับเพื่อนที่สนใจในเว็บไซต์ของเราก็สามารถไปดูที่    www.geocities.com/toophormm  

      และผลงานที่ออกมานี้ดิฉันหวังว่าเพื่อนๆคงได้ประโยชน์ไม่มากก้น้อยค่ะและเพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นเช่นกันอย่างดิฉัน

IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( ธูปหอมเกาะเทโพ )ดิฉันความคิดเห็นว่า การจัดทำเพื่อผู้ที่สนใจและจะสื่อให้เห็นว่าภมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีก็มีดีสำหรับเพื่อนที่สนใจในเว็บไซต์ของเราก็สามารถไปดูที่    www.geocities.com/tuphom48  

      และผลงานที่ออกมานี้ดิฉันหวังว่าเพื่อนๆคงได้ประโยชน์ไม่มากก้น้อยค่ะและเพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นเช่นกันอย่างดิฉัน

นางสาวพนารัตน์ บุญยะคงรัตน์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( ธูปหอมเกาะเทโพ )ดิฉันความคิดเห็นว่า การจัดทำเพื่อผู้ที่สนใจและจะสื่อให้เห็นว่าภมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีก็มีดีสำหรับเพื่อนที่สนใจในเว็บไซต์ของเราก็สามารถไปดูที่    www.geocities.com/tuphom48  

      และผลงานที่ออกมานี้ดิฉันหวังว่าเพื่อนๆคงได้ประโยชน์ไม่มากก้น้อยค่ะและเพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นเช่นกันอย่างดิฉัน

 

นายพรเทพ ทรัพย์บริบูรฌ์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

      กระผมนายพรเทพ  ทรัพย์บริบูรฌ์ ได้จัดทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับธูปหอมนี้ขึ้นมาเพื่อ ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรื่องราวง่ายๆของธูปหอมสามารถศึกษาและดูข้อมูลได้ที่         

             #     www.geocities.com/tuphom48   #

             สุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ประโยชน์จากข้อมูลไม่มากก็น้อย

                                                    สวัสดีครับ

น.ส.กุสุมา นุกูลอุดมพานิชย์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

น.ส.กุสุมา  นุกูลอุดมพานิชย์  ม.6/3  เลขที่ 21

น.ส.ภัทราพร  เรืองรัตนอัมพร  ม.6/3   เลขที่  33

การจัดการความรู้ได้จากการทำโครงงานเว็บไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

ข้อคิดที่ได้คือ ต้องมีความอดทน ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมากมาย ต้องขยันศึกษาหาความ

รู้และต้องมีหัวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ธูปหอมให้หลากหลายแปลกใหม่อยู่เสมอ

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

คุณธรรมของคนที่ประกอบอาชีพทางภูมิปัญญาคือ ต้องซื่อสัตย์สุจริตอดทนและขยันเราสามารถนำมาประยุกต์

ใช้ประจำวันได้คือเราควรจะซื่อสัตย์ต่องานที่ทำไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นและขยันทำงาน

3.เทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปํญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน

เทคโนโลยีพื้นฐาน เพราะผลิตภัณฑ์ต่างๆส่วนมากใช้คนงานทำไม่ว่าจะเป็นการผสม การปั้น การทาสีของสินค้า

และกลิ่นของเครื่องหอม

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้ในการพัฒนางานอาชีพ ตามจินตนาการของนักเรียนคือ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เครื่องผลิตธูปหอม เครื่องปั้นธูปอัตโนมัติ เครื่องทาสี เครื่องแต่งกลิ่นตามใจคิด

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษานักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

จะผลิตออกแบบสินค้าที่แปลกใหม่แวกแนวมากขึ้นและทันสมัยเป็นที่ถูกใจต่อวัยรุ่น และออกแบบสิ่งที่มีคุณภาพ

ทำให้ตลาดรู้จักกันทั่วประเทศ

นางสาวน้ำผึ้ง จินดา
IP: xxx.151.140.117
เขียนเมื่อ 

จัดทำโดย

นางสาวน้ำผึ้ง  จินดา ชั้นม.6/3 เลขที่ 30

นางสาวเรวดี  โพธิ์มูล ชั้นม.6/3 เลขที่ 40

การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานเว็บไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

-จากการที่ได้ไปศึกษามาพบว่าผู้ที่ทำอาชีพต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนปราณีตบรรจง

ใจเย็นมีสมาธิเหมาะกับการทำอาชีพนี้

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-ทำให้เราเห็นว่างานที่ละเอียดย่อมมาจากคนที่บะเอียดซึ่งเป็นสิ่งที่คู่กัน

เป็นการดีอย่างยิ่งที่เราจะนำมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจกวัน

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

-การใช้แล็คเกอร์มาเคลือบเครื่องจักสานและเครื่องผ่าไม้อัตโนมัติ

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ึศึุกษาตามความคิดจินตนาการของนักเรียนคือ

-เครื่องจักสานอัตโนมัติและเครื่องผ่าไม้อัตโนมัติ

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษานักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

1.ออกแบบลดลายการจักสานให้ทันสมัย

2.ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีมากขึ้น

3.กระจายสินค้าออกไปจำหน่ายตามที่ต่างๆ

4.นำรายได้หรือกำไรที่ได้มาพัฒนาสถานที่ทำให้มีคุณภาพมากขึ้น

นายอิสริยะ โตวิวัฒน์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานเว๊ปไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ข้อคิดหรือสติ ในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ

- ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะคิดค้นทดลองทำในสิ่งที่นอกเหนือจากที่มีอยู่

-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

-มีความมานะ อดทน อดกลั้น แม้บางครั้งจะเจอกับอุปสรรคบ้าง

2. นักเรียนวรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-ในหลายเรื่องที่เด่นเลยคงจะเ็เรื่ออความมุ่มั่นตั้งใจทำอะไรก็ทำจริงพยายามทำให้สำเร็จ ต้องมีความมานะ อดทน อดกลั้น อย่าท้อเมื่อล้ม

3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

-ส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตผลจากฝีมือชาวบ้านบริเวณนั้นล้วนๆ กรรมวิีธีในการทำ ชาวบ้านเป็นผู้ปั้นธูปเอง ต่างใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมองทั้งนั้น

4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการจของนักเรียนคือ

-ควรใช้ในการตากธูปให้แห้งโคยการใช้แดดก็เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ธูปแห้งเอง หรือว่าอาจจะนำเทคโนโลยีมาไว้ใช้ในเฉพาะฤดูฝนอย่างเดียวก็น่าจะดีจะได้เป็นการประหยัดด้วย

5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

-สิ่งแรกที่ควรทำเลยคือเปิดเป็นศูนย์ขายของผลิตภัณฑ์เองและนำสินค้า ผลผลิตที่ทำมาวางจำหน่ายในร้านหรืออีกทางติดต่อห้างร้านส่งขายกระจายไปทั่วประเทศเลยค่ะ

นางสาวขนิษฐา ประกอบปราณ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานเว๊ปไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ข้อคิดหรือสติ ในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ

- อาจารย์มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะคิดค้นทดลองทำในสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน

-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมุมมองกว้าง

-มีความมานะ อดทน อดกลั้น

2. นักเรียนวรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-เรื่องความมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรก็ทำจริงพยายามทำให้สำเร็จ ต้องมีความมานะ อดทน อดกลั้น

3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

-ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์มาจากฝีมือชาวบ้านทั้งนั้น กรรมวิีธีในการทำ ชาวบ้านก็เป็นผู้คิดแบบเอง ต่างใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมองทั้งนั้น

4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการจของนักเรียนคือ

-การตากธูปควรมีเครื่องช่วยเพราะในช่วงฤดูฝนอาจจะทำให้ธูปอับชื้นได้ค่ะ

5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

-ถ้าเป็นไปได้จะเปิดเป็นศูนย์รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ผู้คนมาจับจ่าย เป็นของขวัญของที่ระลึก เท่านี้สินค้าของเราก็จะมีชื่อเสียงไปไกลแล้วค่ะ

นางสาวภัทราพร เรืองรัตนอัมพร
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

น.ส.กุสุมา  นุกูลอุดมพานิชย์  ม.6/3  เลขที่ 21

น.ส.ภัทราพร  เรืองรัตนอัมพร  ม.6/3   เลขที่  33

การจัดการความรู้ได้จากการทำโครงงานเว็บไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

ข้อคิดที่ได้คือ ต้องมีความอดทนในการทำงานขยันหาความรู้และต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ธูปหอมให้มีแปลกใหม่

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

คุณธรรมของคนที่ประกอบอาชีพทางภูมิปัญญาคือ ต้องขยันอดทน ซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน

3.เทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปํญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน

เทคโนโลยีพื้นฐาน เพราะผลิตภัณฑ์ธูปต่างๆส่วนมากใช้คนงานทำไม่ว่าจะเป็นการผสม การปั้น การทาสีของผลิตภัณฑ์และกลิ่นของเครื่องหอม

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้ในการพัฒนางานอาชีพ ตามจินตนาการของนักเรียนคือ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เครื่องผลิตธูปหอม เครื่องปั้นธูปอัตโนมัติ เครื่องทาสี เครื่องแต่งกลิ่นที่แปลกใหม่

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษานักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่น  ออกแบบสินค้าที่แปลกใหม่ ทำให้สินค้าเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก

นางสาววราภรณ์ ทองเปี่ยม
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานเว๊ปไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ข้อคิดหรือสติ ในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ

- อาจารย์มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะคิดค้นทดลองทำในสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันและค้นคว้าจากหนังสือ

-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมุมมองกว้าง

-มีความมานะ อดทน อดกลั้นต่ออุปสรรค

2. นักเรียนวรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-เรื่องความมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรก็ทำจริงพยายามทำให้สำเร็จ ต้องมีความมานะ อดทน อดกลั้นต่ออุปสรรค

3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

-ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์มาจากฝีมือชาวบ้านทั้งนั้น กรรมวิีธีในการทำ ชาวบ้านก็เป็นผู้คิดแบบเอง ต่างใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมองทั้งนั้น

4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการจของนักเรียนคือ

-การตากธูปควรมีเครื่องช่วยเพราะในช่วงฤดูฝนอาจจะทำให้ธูปอับชื้นได้และต้องมีเครื่องช่วยแพ็กด้วย

5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

-ถ้าเป็นไปได้จะเปิดเป็นศูนย์รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ผู้คนมาจับจ่าย เป็นของขวัญของที่ระลึก และของฝากให้คนอื่นได้

นางสาวทักษพร รัศมี
IP: xxx.24.38.16
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานเว๊ปไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ข้อคิดหรือสติ ในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ

- ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะคิดค้นทดลองทำในสิ่งที่นอกเหนือจากที่มีอยู่

-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

-มีความมานะ อดทน อดกลั้น แม้บางครั้งจะเจอกับอุปสรรคบ้าง

2. นักเรียนวรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-ในหลายเรื่องที่เด่นเลยคงจะเ็เรื่ออความมุ่มั่นตั้งใจทำอะไรก็ทำจริงพยายามทำให้สำเร็จ ต้องมีความมานะ อดทน อดกลั้น อย่าท้อเมื่อล้ม

3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

-ส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตผลจากฝีมือชาวบ้านบริเวณนั้นล้วนๆ กรรมวิีธีในการทำ ชาวบ้านเป็นผู้ปั้นธูปเอง ต่างใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมองทั้งนั้น

4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการจของนักเรียนคือ

-ควรใช้ในการตากธูปให้แห้งโคยการใช้แดดก็เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ธูปแห้งเอง หรือว่าอาจจะนำเทคโนโลยีมาไว้ใช้ในเฉพาะฤดูฝนอย่างเดียวก็น่าจะดีจะได้เป็นการประหยัดด้วย

5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

-สิ่งแรกที่ควรทำเลยคือเปิดเป็นศูนย์ขายของผลิตภัณฑ์เองและนำสินค้า ผลผลิตที่ทำมาวางจำหน่ายในร้านหรืออีกทางติดต่อห้างร้านส่งขายกระจายไปทั่วประเทศเลยค่ะ

นางสาวณันญา คงตัน
IP: xxx.24.38.16
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานเว๊ปไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ข้อคิดหรือสติ ในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ

ทำให้เรามีความ

การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานเว๊ปไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. นักเรียนวรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-ในหลายเรื่องที่เด่นเลยคงจะเ็เรื่ออความมุ่มั่นตั้งใจ ต้องมีความมานะ อดทนเพียรพยายามเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ

3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

-ส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตผลจากฝีมือชาวบ้าน

4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการจของนักเรียนคือ

-ควรใช้ในการตากธูปให้แห้งและมีการใช้เทคโนโลยีที่ทำให้ธูปแห้งเอง จะได้เป็นการประหยัด

5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

-เปิดเป็นศูนย์ขายของผลิตภัณฑ์เองและนำสินค้า ผลผลิตที่ทำมาวางจำหน่ายในร้านหรืออีกทางติดต่อห้างร้านส่งขายกระจายไปยังต่างประเทศ

นายปฐมพร พลอยไป
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

 

1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภมิปัญญาท้องถิ่น คือ  
2.
นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภมิปัญญาท้องถิ่น

3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างคือ
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจิตรนาการของนักเรียน
5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

6. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทำ ธูปหอมต่างๆ

-กระผมมีความคิดเห็นว่า การที่จะทำอะไรสักอยากหนึ่งต้องทำด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่   และต้องมีความสามามัคี

-ในหลายแง่มุม ในเรื่องความตั้งใจ  การทำงานกันเป็นทีม และการประสานงานของคนในกลุ่ม

-ควรใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

-ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์   ให้ดีกว่าเดิม

-ควรมีอะไรที่แปลกใหม่กว่านี้ และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

นางสาววิรงรอง บำรุงรัตน์
IP: xxx.113.45.168
เขียนเมื่อ 

จัดทำโดย

นางสาววิรงรอง บำรุงรัตน์

การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานเว็บไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

-การตั้งใจทำงานและมีความอดทนทำให้สามารถผลิตผลงานออกมาสำเร็จและสวยงามและ

การทำงานควรมีความสามัคคีเพราะจะทำให้การร่วมมือความราบรื่นและทำงานอย่างมีศักยภาพ

 

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-การมีความตั้งใจทำงาน ไม่ว่าจะงานไหนๆก็จะออกมาได้สมบูรณ์และสวยงามตามต้องการ

 

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

-เครื่องมือและเทคโนโลยีภูมปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดกันมา

 

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ึศึุกษาตามความคิดจินตนาการของนักเรียนคือ

-เครื่องอบแห้งที่สามารถนำธูปไปแล้วออกมาสมบูรณ์ สามารถจัดใส่ภาชนะในการใส่ธูปหอมได้เรียนร้อย

 

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษานักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

-คิดรูปแบบธูปหอมแบบต่างๆให้ดูแปลกแตกต่างไปจากเดิมหรือจากทั่วไปที่ำทำกันเพื่อให้ดูโดดเด่นและ

ให้ผู้ซื้อสนใจและซื้อเก็บไว้เป็นของประดับตกแต่งบ้านให้ดูสวยงาม

 

นางสาวปิยะรัตน์ ภูวะสุวรรณ์
IP: xxx.113.45.168
เขียนเมื่อ 

จัดทำโดย

นาวสาวปิยะรัตน์ ภูวะสุวรรณ์

การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานเว็บไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

-การตั้งใจทำงานและมีความอดทนทำให้สามารถผลิตผลงานออกมาสำเร็จและสวยงามและ

การทำงานควรมีความสามัคคีเพราะจะทำให้การร่วมมือความราบรื่นและทำงานอย่างมีศักยภาพ

 

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-การมีความตั้งใจทำงาน ไม่ว่าจะงานไหนๆก็จะออกมาได้สมบูรณ์และสวยงามตามต้องการ

 

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

-เครื่องมือและเทคโนโลยีภูมปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดกันมา

 

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ึศึุกษาตามความคิดจินตนาการของนักเรียนคือ

-เครื่องอบแห้งที่สามารถนำธูปไปแล้วออกมาสมบูรณ์ สามารถจัดใส่ภาชนะในการใส่ธูปหอมได้เรียนร้อย

 

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษานักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

-คิดรูปแบบธูปหอมแบบต่างๆให้ดูแปลกแตกต่างไปจากเดิมหรือจากทั่วไปที่ำทำกันเพื่อให้ดูโดดเด่นและ

ให้ผู้ซื้อสนใจและซื้อเก็บไว้เป็นของประดับตกแต่งบ้านให้ดูสวยงาม

 

นางสาวปพิชญา เทศนา
IP: xxx.47.247.136
เขียนเมื่อ 

 การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ธูปหอมทองตะนาว

1. ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภมิปัญญาท้องถิ่น คือ  
 - การทำงานด้วยกันอย่างสามัคคีและตั้งใจ จนทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและมีประโยชน์

2.
นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
 - การตั้งใจ และความสามัคคี ในการทำงาน

3. เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างคือ
 - เครื่องมือและเทคโนโลยีภูมปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดกันมา
4. เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจิตรนาการของนักเรียน
 - เครื่องมือที่ใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์
5. ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร
 - จะหาสถานที่ที่กว้างขวางกว่านี้เพื่อจะได้เปิดเป็นโรงงานทำเครื่องหอม