การฝึกงานของวันที่ 19 ธ.ค.

     เริ่มต้นที่เวลา 08.30

ช่วงเช้า

     วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการทำเอฟเฟคตัวอักษรในงานตัดต่อด้วยโปรแกรม After Effect ในโหมดของ Effect สามารถแบ่งได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้

  1. การทำอักษรให้ปรากฏทีละตัวด้วยการใช้เอฟเฟค Mark
  2. การทำมุมกล้องด้วยการใช้ Camera คือ การปรับภาพด้วยแกรน X แกรน Y แกรน Z ให้ภาพลักษณะมีมิติ กว้าง-ยาว-ลึก การแพน,การซูม,การทิ้วอัพ-ทิ้วดาว์น
  3. การใส่เอฟเฟคให้วัตถุปรากฎ

     และเรียนรู้การใช้โปรแกรม SWISH เพื่อทำแผนผัง เช่น การทำรถวิ่งจากมหาวิทยาลัยฯ มาสำนักการศึกษา

     แต่ช่วงเช้านี้เป็นแค่การเรียนรู้เท่านั้นยังไม่ได้ลงมือทำค่ะ พักเที่ยงก่อน