บันทึกของธีรชัย 27

วันแรกก็ยุ่งมาก

จ.19/12/2548

วันนี้งานยุ่งตั้งแต่ 08.00 น.เลย เมื่อไปถึงก็มีคำสั้งจากพี่ชาติชายว่าให้ไปเก็บเครื่องฉาย LCDและเครื่องฉายแผ่นทึบ ที่ห้องประชุมเล็ก ตึก 1 และให้ย้ายไปติดตั้งเครื่องที่เก็บมาจากห้องประชุมมาติดตั้งที่ห้อง 308  และเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว   ก็ได้รับแจ้งว่าเครื่องฉาย LCD  ในห้อง 412 เมื่อต่อเข้ากับโน๊ตบุ๊คแล้วภาพที่ขึ้นที่หน้าจอเป็นภาพซ้อน ก็เลยต้องไปตรวจเช็ตและนำเครื่องฉาย LCDตัวใหม่ไปเปลี่ยนเพื่อเก็บเครื่องที่มีปัญหามาตรวจเช็ค  เมื่อนำมาตรวจเช็คก็ไม่พบว่ามีปัญหาอะไรเหมือนตอนที่ใช้ในห้อง 412 เลย   จึงนำไปติดตั้งให้ห้อง509ใช้ เมื่อติดตั้งเสร็จก็ทำการตรวจเข็คอีกทีก็ไม่พบปัญหาเป็นอันเสร็จภาระกิจในวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของธีรชัยความเห็น (0)