อภินันทนาการจากพี่วะ (OR)

วาทะของหลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท)

              ผู้ใดถือรูปร่างลักษณะเป็นประมาณ

        ถือเสียงและกิริยาภายนอกเป็นประมาณ

             ผู้นั้นตกอยู่ในอำนาจของความพอใจด้วยความหลงยินดี

       ผู้นั้นย่อมไม่รู้จักเรา

             คนโง่ถูกกิเลสกั้นใจไว้รอบด้าน

        ย่อมไม่รู้จักธรรมภายใน ทั้งไม่เห็ฯธรรมภายนอกที่แท้จริง

             ใจย่อมลอยไปตามเสียงที่โฆษณา

        ส่วนผู้ใดใจไม่ถูกกั้นด้วยกิเลส

              ย่อมรู้จริงทั้งภายใน และเห็ฯชัดทั้งภายนอก

        ผู้นั้นเป็นตัวของตัวเองไม่ลอยไปตามเสียงโฆษณาที่โลกแต่งเติม

               ผู้นั้นเชื่อว่าย่อมรู้จักเราอย่างแท้จริง

             @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

               ในการตัดสินใจเลือกคบ(ฟัง) คนขึ้นอยู่กับบุญวาสนาและปัญญาของแต่ละบุคคล

           เป็นเครื่องกำหนด

ดังสุภาษิตที่ว่า '' คบ(ฟัง)คนพาล พาลพาไปหาผิด คบ(ฟัง) บัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล''

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดบันทึก kadsanee พยาบาล CVTความเห็น (0)