นิลเนตร์ 25

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  บันทึกย้อนหลังของเมื่อวันศุกร์นะคะมันอาจจะไม่มีผลอะไรมากนักแต่หนูแค่บันทึกให้อาจารย์อ่านดูเท่านั้นว่าหนูทำอะไรบ้าง เพราะเมื่อวันศุกร์หนูไม่ว่างบันทึกและวันเสาร์หนูก็ติดเรียนค่ะ  เมื่อวันศุกร์หนูได้รับมอบหมายให้ทำปกซีดีและปกดีวิดี โดยใช้โปรแกรม Photoshop และ MS.word ค่ะ เมื่อทำปกในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วก็ปริ้นท์ออกมาแล้วนำมาตัดให้พอดีกับกล่องปกซีดีและดีวีดีและนำปกใส่เข้าไปกับกล่อง และในตอนเย็นก็เข้าร่วมการประชุมคณะบุคคลากรของโรงเรียนประจำเดือนจนเย็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)