เมื่อวันก่อนขณะที่ผมบันทึกเรื่อง เอาเวลาที่ไหนมาเขียนบันทึกลงบล็อก เสร็จ (เขียนรวดเดียวเสร็จเพราะมีอารมณ์อยากเขียน) พอสั่ง "ตีพิมพ์ทันที" ปรากฏข้อความ "พบข้อผิดพลาด" เท่านั้นแหละครับ บันทึกที่อุตส่าห์เขียนมาก็มีอัน "หายไป" เรียกกลับมาก็ไม่ได้ มีทางเดียวคือต้องบันทึกใหม่ และการเขียนใหม่ก็จะไม่เหมือนเดิม จะได้เพียง "คล้ายๆ" และจะไม่ดีเท่าของเดิมด้วย

     ผมเลยอยากเตือนท่านผู้เขียนหน้าใหม่ (หรือหน้าเก่าก็ตาม) หากไม่อยากอารมณ์เสียเพราะเหตุนี้ละก็กรุณา "บันทึกเป็นร่าง" ไว้ก่อนครับ เมื่อท่านเขียนชื่อเรื่อง แล้วพิมพ์ข้อความไปสักครึ่งบรรทัด มิฉะนั้นท่านอาจเป็นแบบผม

    แต่ผมก็ตามทันอารมณ์นะครับ พอเกิดอารมณ์เสียก็มีสติฉุกคิดทันทีตามทันอารมณ์ว่า ก็มันเป็นความผิดของเราเองนี่ (ที่ไม่ save หรือบันทึกเป็นร่าง) ดังนี้แล้วอารมณ์ก็กลับมาเหมือนเดิม (ไม่สุขไม่ทุกข์) ครับ.....