ค้นหา ลด พื้นที่ด้านบน

Environment 800*600

Tradeoff - visibility

เน้น บล็อก