ไข้เลือดออกของสวีในวันนี้

วิชาญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ไข้เลือดออกถ้าได้ร่วมมือช่วยกันทุกๆฝ่ายปัญหาก็จะไม่เกิด

 ชาวสาธารณสุขอำเภอสวีได้มีบล๊อกไว้สำหรับเป็นเวทีพูดคุยก็ดีใจและขอร่วมในเวทีนี้ด้วยความเต็มใจยิ่ง ขอขอบคุณที่ได้มีวันนี้เพื่อโลกทัศน์ที่กว้างไกล ขอขอบคุณอาจารย์พรสกล  ณ ศรีโต ที่ได้แนะนำเว็บไซด์ Gotoknow   ชาวสาธารณสุขสวีเพิ่งเข้ามาเวทีนี้เป็นครั้งแรกวันนี้ก็ขอคุยเรื่องไข้เลือดออกก่อน

    วันนี้โรคไข้เลือดออกในอำเภอสวีมีรายงานเกือบทุกวัน แต่ทีมงาน SRRT ของเราก็ไม่ประมาททำงานกันทุกวันตลอดเวลาไม่มีวันหยุด โดยเฉพาะการควบคุมต้องสามารถควบคุมพื้นที่และการกระจายของโรคไม่เกิน 8 วันที่ผู้ป่วยเริ่มป่วยไข้ ณ วันนี้เราได้ดำเนินการควบคุมไปแล้ว ทั้งหมด 95 ราย แต่ขอชมเชยตำบลปากแพรกไม่พบผู้ป่วยเลย นับว่าชุมชนได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี นี่แหละครับไข้เลือดออกต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน ชนชนต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย จึงจะทำให้การควบคุมเป็นไปในทิศทางที่ดี  สำหรับศูนย์ควบคุมไข้เลือดออกของอำเภอสวีเราได้เปิดโครงการสายด่วน Hotline ไข้เลือดออก ที่หมายเลข 01-2720459,09-7250961, 01-3972142 01-9706388  มีปัญหาไข้เลือดออกของอำเภอสวี สายด่วนมาหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาธารณสุขสวีความเห็น (10)

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.158
เขียนเมื่อ 

ขอทราบว่า ต. ปากแพรกทำอย่างไรจึงไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเลย

วิจารณ์

อนุชา หนูนุ่น
IP: xxx.90.236.160
เขียนเมื่อ 

ดีในมากที่ชาวสาธารณสุขสนใจและเปิดเวที จะได้แลกเปลี่ยนกันครับ วันนี้จะสว่างแล้ว ขอนอนก่อน

lom
IP: xxx.113.70.72
เขียนเมื่อ 

เข้ามาเยี่ยมครับ........

อำนวย
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

แวะเข้ามาทักทายครับ....

         โอกาสต่อไปคงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกนะครับ

         ถ้ามีโอกาสก็เข้ามาที่ http://chumphon-ph-pato1.gotoknow.org บ้างนะครับ

         อำนวย  สุดสวาสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.พะโต๊ะ

lom
IP: xxx.113.70.76
เขียนเมื่อ 

น่าจะมีโครงการอบรมอบรมการใช้ internet ให้เจ้าหน้าทีระดับตำบลหน่อยนะครับ ทีใช้อยู่ก็แค่งูๆปลาๆ 

[email protected]

 

อำนวย สุดสวาสดิ์
IP: xxx.113.70.75
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับความคิดของคุณ lom ครับ....

.......ผมเองก็คิดว่าจะมีการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้กับเจ้าหน้าที่ระดับตำบล ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ ด้วย

       ต่อไป พวกเราคงใช้งานได้อย่างมืออาชีพ (บ้าง) นะครับ เช่นเดียวกับที่พวกเราเป็นนักสาธารณสุขชุมชนมืออาชีพ.

                      อำนวย  สุดสวาสดิ์ (นักวิชาการสาธารณสุข)

Chan
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

ในปี 2549 บล๊อก PH-SWE ขอให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นเรื่องที่จะพัฒนาบุคลากร ผมจะรับความคิดของคุณ LOM เพื่อที่จะได้นำไปให้กรรมการพิจารณาทำแผนพัฒนาบุคลากรในปี 2549 ต่อไป ...ขอขอบคุณมาก

   ขอประชาสัมพันธ์..ว่าขณะนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวีได้ทำห้องจัดการความรู้ KM.Room แล้วนะครับ เชิญสมาชิกที่มาใช้บริการที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอใช้บริการ แลกเปลี่ยนความรู้  หรือ..แบ่งปันความรู้ ..มี Internet บริการเป็นส่วนหนึ่งสำหรับสมาชิก เชิญใช้บริการได้นะครับ  ลืมบอกไปว่า..ห้องนี้จัดสัดส่วนไว้ที่ห้องประชุมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี  มีป้ายสติกเกอร์เห็นชัดเจนที่หน้าห้อง

Natchada
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

เอ่อ อยากทราบเกี่ยวกับเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวีค่ะ แล้วก็ไม่ทราบว่าที่ห้องยาและห้องฝ่ายบริหารมีบุคลากรเข้ามาใหม่จำนวนกี่คนแล้ว(ปัจจุบัน) หวังว่าคงไม่รบกวนจนเกินไปนะคะ ขอเป็นกำลังใจให้โรงพยาบาลสวีนะคะ

ณัฏชฎา สุทธิพงศ์ (แม่ทำงานอยู่ฝ่ายบริหาร ค่ะ)

สวัสดีครับ.....แวะมาเยี่ยมครับพี่

เขียนเมื่อ 
เขียนต่อครับ