ความเห็น 1906

ไข้เลือดออกของสวีในวันนี้

อนุชา หนูนุ่น
IP: xxx.90.236.160
เขียนเมื่อ 

ดีในมากที่ชาวสาธารณสุขสนใจและเปิดเวที จะได้แลกเปลี่ยนกันครับ วันนี้จะสว่างแล้ว ขอนอนก่อน