ความเห็น 3048

ไข้เลือดออกของสวีในวันนี้

lom
IP: xxx.113.70.76
เขียนเมื่อ 

น่าจะมีโครงการอบรมอบรมการใช้ internet ให้เจ้าหน้าทีระดับตำบลหน่อยนะครับ ทีใช้อยู่ก็แค่งูๆปลาๆ 

[email protected]