ความเห็น 3461

ไข้เลือดออกของสวีในวันนี้

Chan
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

ในปี 2549 บล๊อก PH-SWE ขอให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นเรื่องที่จะพัฒนาบุคลากร ผมจะรับความคิดของคุณ LOM เพื่อที่จะได้นำไปให้กรรมการพิจารณาทำแผนพัฒนาบุคลากรในปี 2549 ต่อไป ...ขอขอบคุณมาก

   ขอประชาสัมพันธ์..ว่าขณะนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวีได้ทำห้องจัดการความรู้ KM.Room แล้วนะครับ เชิญสมาชิกที่มาใช้บริการที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอใช้บริการ แลกเปลี่ยนความรู้  หรือ..แบ่งปันความรู้ ..มี Internet บริการเป็นส่วนหนึ่งสำหรับสมาชิก เชิญใช้บริการได้นะครับ  ลืมบอกไปว่า..ห้องนี้จัดสัดส่วนไว้ที่ห้องประชุมของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี  มีป้ายสติกเกอร์เห็นชัดเจนที่หน้าห้อง