ความเห็น 3003

ไข้เลือดออกของสวีในวันนี้

อำนวย
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

แวะเข้ามาทักทายครับ....

         โอกาสต่อไปคงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกนะครับ

         ถ้ามีโอกาสก็เข้ามาที่ http://chumphon-ph-pato1.gotoknow.org บ้างนะครับ

         อำนวย  สุดสวาสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.พะโต๊ะ