ความเห็น 3057

ไข้เลือดออกของสวีในวันนี้

อำนวย สุดสวาสดิ์
IP: xxx.113.70.75
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับความคิดของคุณ lom ครับ....

.......ผมเองก็คิดว่าจะมีการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตให้กับเจ้าหน้าที่ระดับตำบล ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ ด้วย

       ต่อไป พวกเราคงใช้งานได้อย่างมืออาชีพ (บ้าง) นะครับ เช่นเดียวกับที่พวกเราเป็นนักสาธารณสุขชุมชนมืออาชีพ.

                      อำนวย  สุดสวาสดิ์ (นักวิชาการสาธารณสุข)