ความเห็น 623

ไข้เลือดออกของสวีในวันนี้

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.158
เขียนเมื่อ 

ขอทราบว่า ต. ปากแพรกทำอย่างไรจึงไม่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกเลย

วิจารณ์