แนะนำหน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม

แนะนำหน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

ผลงานที่ผ่านมา

- คิดค้นวิธีอย่างง่ายในการตรวจสอบสบู่ลอเรตในน้ำยางข้น ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นปี 2548 จาก สกว

http://www.trf.or.th/RE/list_dept_top_18.asp

งานปัจจุบัน

-พัฒนาวิธีอย่างง่ายในการตรวจหา TMTD และสารประกอบสังกะสี เช่น ZnO ZDEC ZMBT ZDBC ในน้ำยางข้น แหล่งทุน สกว 2548

หน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยให้เกิดการนำความรู้ทางด้านเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อมไปใช้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม

งานที่หน่วยวิจัยสนใจได้แก่

การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์อย่างง่าย

การใช้ประโยชน์ organic waste ในงานทางด้านเกษตรกรรมและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การวิเคราะห์และบำบัด (remediate) สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม 

ตัวอย่างงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่

- พัฒนาเทคนิคอย่างง่ายในการวิเคราะห์หาปริมาณสบู่ในน้ำยางข้น (ได้ดำเนินการยื่นขอจดสิทธิบัตรแล้ว) แหล่งทุน-สกว

- การประเมินภาวะการปนเปื้อนของสารตะกั่วบริเวณลุ่มน้ำปัตตานีและแนวทางการบำบัด (ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์จาก The Technical University of Denmark, แหล่งทุน-กรมควบคุมมลพิษ)

ห้องปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมใดสนใจร่วมเสนอโจทย์วิจัยมายังหน่วยวิจัยได้ค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

1001

เขียน

09 Jul 2005 @ 15:24
()

แก้ไข

20 Jun 2012 @ 18:12
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก