ขณะนี้ทางนักศึกษาได้ไปศึกษาข้อมูลในการสร้างเว็บ  จึงอยากจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเรื่อง balanced scorecard ควรจะใช้โปรแกรมใด   ทางนักศึกษาได้ไปศึกษาการใช้โปรแกรม dreamweaver , visual basic มาบ้าง แต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้โปรแกรมไหน เพื่อจะได้นำมาเขียนขอบเขตของโครงงานค่ะ