โครงร่างข้อความ (ต่อ)

วันนี้ยังคงวางแผนรูปแบบในการเขียนและจัดการข้อความอยู่ครับ ค่อยๆ กระดืบไป ที่ละน้อยๆ

อันนี้เป็นตัวอย่างแม่แบบของข้อความสรุปบล็อก


ชื่อหัวข้อ

หัวข้อย่อย ๑

ข้อความ ๑

ข้อความ ๒

หัวข้อย่อย ๒

ข้อความ ๑

ข้อความ ๒

 


 

อ้างอิง: อ้างอิง ๑, อ้างอิง ๒, อ้างอิง ๓

คำศัพท์: คำศัพท์ ๑, คำศัพท์ ๒, คำศัพท์ ๓

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nchattramiscความเห็น (0)