ชีวิตนี้น้อยนัก จง นอนและกิน ให้ อิ่มอ้วน จึงเป็นสุข