ตัวอย่าง ข้อความ ๒

นอน กินอิ่ม เป็นสุข
ชีวิตนี้น้อยนัก จง นอนและกิน ให้ อิ่มอ้วน จึงเป็นสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nchattramiscความเห็น (1)

ตัวอย่าง ข้อคิดเห็น ๒
IP: xxx.143.238.97
เขียนเมื่อ 

ชีวิตนี้น้อยนัก แต่ทางเดินอันแสนไกลของผู้ประมาทนั้นมีอยู่

เพราะฉะนั้นจงไม่ประมาทว่าตัวยังมีสุขดีอยู่

การรู้จักประมาณในการบริโภคเป็นความดี

เพราะความเที่ยงจากความสุขในการบริโภคจะมีมาแต่ไหน

จงมีความเพียร มีสติเป็นเครื่องตื่นเถิด

เพราะผู้มีสติย่อมไม่หลงเดินทางต่อ

เรียบเรียงจากความเข้าใจส่วนตัวจากการอ่าน ข้อความนี้