ตัวอย่าง: ท่องเที่ยวในวัฏฏะ

  ติดต่อ

  พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า พระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่ง  

สรุปสาระ

บัณฑิตไม่พึงคบคนพาล พึงเข้าหาสมณ ควรฟังธรรมตามสมควรแก่กาล ไม่ประมาท ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี

ทำจิตให้บริสุทธิ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสมาธิ และ มีสติ เป็นเครื่องออกจากวัฏฏะ


เมื่อเราท่องเที่ยวในวัฏฏะ เราจะทำอะไร?

การคบกลัยาณมิตร

เลือกคบ

ปฏิบัติตามโอวาทปาฏิโมกข์

เกี่ยวกับการบริโภค


อ้างอิง: อ้างอิง ๑, อ้างอิง ๒

คำศัพท์: กัลยาณมิตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nchattramisc

หมายเลขบันทึก: 1000, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 13:53:19+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)