ตัวอย่าง: ท่องเที่ยวในวัฏฏะ

พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า พระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่ง

สรุปสาระ

บัณฑิตไม่พึงคบคนพาล พึงเข้าหาสมณ ควรฟังธรรมตามสมควรแก่กาล ไม่ประมาท ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี

ทำจิตให้บริสุทธิ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสมาธิ และ มีสติ เป็นเครื่องออกจากวัฏฏะ


เมื่อเราท่องเที่ยวในวัฏฏะ เราจะทำอะไร?

การคบกลัยาณมิตร

เลือกคบ

ปฏิบัติตามโอวาทปาฏิโมกข์

เกี่ยวกับการบริโภค


อ้างอิง: อ้างอิง ๑, อ้างอิง ๒

คำศัพท์: กัลยาณมิตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nchattramiscความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

1000

เขียน

09 Jul 2005 @ 14:47
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:53
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก