วิธีล่ารางวัลสุดคะนึง
    1. เขียนแบบเล่าเรื่อง
  2. เอาเรื่องจริงมาเล่า
  3. เล่าผลงานที่ตน/ทีมงานภาคภูมิใจ
  4. เล่าที่มาที่ไปของผลงานนั้นว่าเกิดจากอะไร เช่นการปิ๊งไอเดีย  ความเชื่อบางอย่าง  การฟันฝ่าความยากลำบากหรือล้มเหลว   การรวมตัวกันเป็นทีมข้ามสายงาน ฯลฯ
  5. เล่าให้เห็นว่าเรื่องนั้นช่วยให้หน่วยงานของตนบรรลุวิสัยทัศน์อย่างไร
  6. เล่าให้เห็นว่าตน/ทีม ได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนั้น
           นี่เป็นความเห็นนะครับ   ไม่ใช่กติกาตัดสิน   กติกาจะกำหนดโดยคณะกรรมการตัดสินรางวัลแต่ละชุด
วิจารณ์ พานิช
๙ กค. ๔๘
บนเครื่องบินไปนครศรีธรรมราช