เรียงความ

PoRba
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
5555
 เรียงความเรื่อง  "แนวโน้มของธุรกิจฝึกอบรมในอีก  5  ปีข้างหน้า"

            ตามความคิดของผม  แนวโน้มของธุรกิจฝึกอบรมอีกใน  5 ปีข้างหน้านั้น  ผมคิดว่าในปัจจุบันนี้การจัดฝึกอบรมต่างๆนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดในสถานที่ต่างๆ  แล้วก็จะมีวิทยากรมาให้การอบรมแก่ผู้ที่มารับการฝึกอบรม  หลังจากที่วิยากรให้การอบรมเสร็จแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมมาให้ผู้ที่มารับการฝึกอบรมทำกัน  เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าผู้ที่มารับการฝึกอบรมได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด  ซึ่งวิธีนี้นั้นจะทำให้สิ้นเปลืองเวลา  และค่าใช้จ่ายอย่างมาก   ซึ่งในความคิดของผมนั้นถ้าในอีก  5  ปีข้างหน้าวิธีนี้อาจจะไม่มีการใช้กันอีกแล้วก็ได้  เพราะว่าในอนาคตการจัดฝึกอบรมก็สามารถทำได้แม้กระทั่งตอนอยู่ที่บ้าน  เพราะความเจริญของเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆ  การฝึกอบรมก็จะมาอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์  โดยที่ผู้ที่ต้องการรับการฝึกอบรมแค่นั่งอยู่ที่บ้านก็สามารถรับการฝึกอบรมได้แล้ว  และวิธีนี้ก็จะช่วยประหยัดทั้งเวลา  และค่าใช้จ่ายต่างๆได้มาก  และจากการที่สามารถใช้วิธีนี้ได้นั้นจะทำให้ในอนาคตอี  5  ปีข้างหน้าธุรกิจฝึกอบรมอาจจะขยายตัวได้มากกว่าในปัจจุบันอีกมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อิสราcomworkความเห็น (2)

Dr.Rose
IP: xxx.155.54.247
เขียนเมื่อ 

คุณสมัครบล็อกนี้มาเข้าชุมชนComWork แต่บันทึกที่เขียนเป็นเรื่องของชุมชนบริษัทจำลอง  จึงอนุมัติให้เข้าร่วมไม่ได้  แก้ไขด้วย

Dr.Rose
IP: xxx.155.54.247
เขียนเมื่อ 

คุณสมัครบล็อกนี้มาเข้าชุมชนComWork แต่บันทึกที่เขียนเป็นเรื่องของชุมชนบริษัทจำลอง  จึงอนุมัติให้เข้าร่วมไม่ได้  แก้ไขด้วย