อนุทิน #134220

"...วันหยุด.. ทบทวนตัวตนและจิตวิญญาณครูที่มีอยู่ และพยายามต่อไป ในเส้นทางแห่งความเคารพ(ผู้อื่น) ศรัทธา(ตนเอง) มุ่งมั่น(สู่ความสำเร็จ)

เขียน:

ความเห็น (3)