ความเห็น 2999463

บันทึกแทนคำขอบคุณต่อ...

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ กัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านต่อไปนี้มากนะครับผม...