สร้างเวทีเสริมหนุนคนทำงานที่ชุมชนวังตาปลั่ง ( 2 )


ทีมงานระดับจังหวัดก็ต้องคุยกันก่อนว่าทีมงานต้องการไปเสริมหนุน Action Plan ของทีมงานระดับอำเภอ

 การจัดเวทีเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานของนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด  อำเภอ และกลุ่มอาชีพทางการเกษตรในชุมชนวังตาปลั่ง  ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  

 

กระผมจะขอเล่าต่อจากตอนที่1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2551  เกี่ยวกับบรรยากาศและกระบวนการของการจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ว่าเราได้ออกแบบกระบวนร่วมกัน ซึ่งใน ช่วงแรกทีมงานระดับจังหวัดก็ต้องคุยกันก่อนว่าทีมงานต้องการไปเสริมหนุน Action Plan ของทีมงานระดับอำเภอ  วัตถุประสงค์ของการจัดเวทีครั้งนี้เพื่ออะไร  แล้วจะกำหนดโจทย์ไว้อย่างไร และจะให้ใครเล่นบทบาทอะไร โดยทีมอำเภอก็จะต้องทำหน้าที่บทบาททั้งคุณอำนวยและคุณลิขิต เพราะว่าเป้าหมายของการทำงานครั้งนี้ คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวขาวดอกมะลิอินทรีย์บ้านวังตาปลั่ง   เป็นกลุ่มอาชีพเป้าหมายในการทำงานส่งเสริมการเกษตร   หากจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เราต้องการไปประเมินศักยภาพของกลุ่มแบบมีส่วนร่วมนั่นเอง เครื่องมือที่เราใช้ ประกอบด้วย (1) การใช้คำถามนำ และให้ผู้แทนกลุ่มและสมาชิกเป็นผู้เล่าให้ฟัง (2) การบันทึกข้อมูลโดยใช้ Mind Mapping  (3) การสังเกตและการบันทึกภาพ  สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย ก็คือ คุณรัตติยา ขวัญคำ (นวส6ว.) เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังควง

            คุณลิขิตในครั้งนี้คือคุณบุญส่ง จอมดวง (เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร)  พร้อมได้สรุปบทเรียนในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ และยังเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มอาชีพฯได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

   

             คุณกมลรัตน์ นาคคำ (นวส.7ว.) จากสำนักงานเกษตรจังหวัดฯซึ่งรับผิดชอบงานตามพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดฯ ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม ในการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพของกลุ่มฯตลอดจนทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมาว่าผลเป็นอย่างไร ปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้าง ทางกลุ่มฯได้ดำเนินการร่วมกันแก้ไขอย่างไร  และการให้การสนับสนุนของหน่วยงานภภาคีที่เกี่ยวข้อง

   

              คุณวีรยุทธ สมป่าสัก (นวส.6ว.) จากสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ได้กล่าวชื่นชม ผู้นำหมู่บ้านและสมาชิกกลุ่มอาชีพทุกคน ที่ยังรักษาระบบการผลิตข้าวขาวดอกมะลิอินทรีย์  และป่าชุมชน(คลังอาหารชุมชน)ไว้ ตลอดจนยังรักษาประเพณีการลงแขกในการดำนาร่วมกันไว้

    

คุณสราญจิต หรุ่นขำ (นวส.7ว.) สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นอกจากข้าวที่ปลูกในชุมชนแล้ว ยังมีวัตถุดิบอีกหลายชนิดในชุมชนสามารถแปรูปและถนอมอาหารไว้บริโภคนานฯได้อีกด้วย

    

สุดท้ายวันนี้ ซึ่งผม ได้ประมวลสรุปด้วยการบันทึกข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปิดกระบวนการ โดยใช้Mind Mapping เพื่อสื่อให้เห็นข้อมูลที่ได้ พร้อมได้คืนข้อมูลให้แก่ชุมชน ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการประชุมกลุ่มครั้งต่อไป และทางกลุ่มก็ได้กำหนดแผนปฏิบัติการในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งต่อไปพร้อมได้ฝากการบ้านให้สมาชิกกลุ่มทุกคน ได้ไปหารือกันต่อว่าให้ไปทบทวนข้อมูลและยกร่างแผนพัฒนาการผลิตของกลุ่มต่อไป

    

จากนั้นเราได้รับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน อย่างอร่อย ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้นบ้าน เช่น แกงไก่พื้นบ้าน  น้ำพริกปลาทู  ผักอีนูนต้ม  เพลี้ยบ่าง  เป็นต้น

   สรุปในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ สิ่งที่ได้หลายประการด้วยกันดังนี้ 

 

(1) สร้างTeam  Learning  ระดับจังหวัด-อำเภอ

 

(2) กำหนดเป้าหมายงานร่วมกัน ทั้งระดับจังหวัด-อำเภอ

 

(3) สร้างเครือข่ายในการทำงานระดับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร-กลุ่มอาชีพทางการเกษตร

 

(4) ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยหรือการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย

(5) ส่งเสริมการผลิตข้าวขาวดอกมะลิอินทรีย์ไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย

(6) ส่งเสริมการผลิตน้ำส้มควันไม้และสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ เพื่อทดแทนสารเคมีฆ่าแมลงศัตรูพืช

(7) ส่งเสริมการนำปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี 

(8) ส่งเสริมการออมเงินและตั้งกองทุนหมุนเวียนของกลุ่มอาชีพ

 

(9) ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ทำพันธุ์ในชุมชน

(10) เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  

หมายเลขบันทึก: 164676เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2008 20:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 พฤษภาคม 2012 09:51 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (6)

ขออนุญาตนำขึ้น "บันทึกเด่นจากบล็อก"  ใน www.kmi.or.th นะครับ

  • ขอบคุณอ.ธวัช ที่มาแวะเยี่ยมครับ
  • หากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ยินดี-อนุญาตครับผม
  • อิอิ...ตามมาดูรูปตัวเองครับ
  • สิ่งที่เกิดตามมา  ได้ผลในหลายๆ ประเด็นตามที่บันทึกไว้จริงๆ ครับ
  • ขอบคุณครับ

Mind Map สวย แต่สนใจชองที่อยู่ในจานครับน่ากินจัง อิอิ

  • ขอบคุณ อ.สิงห์ป่าสักที่มาแวะเยี่ยม
  • จะต้องรวมพลังเพื่อการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งครับ
  • ขอบคุณ อ.ชาญวิทย์
  • ที่มาแวะเยี่ยมและให้กำลังใจกัน
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี