ไทยเที่ยวไทย มาระยองอย่าลืมแวะพักคนและพักรถที่ศูนย์อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชนของอาชีวศึกษาจังหวัดระยองนะครับ บริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท.สายบายพาสตรงข้าม Big C