ข่าวลือหรือกลลวง

KMกับการจัดการข่าวลือเพื่อไม่ตกเป็นกลลวง
ข่าวสารข้อมูลยุคGlobalization

ในยุคของโลกไร้พรมแดนคงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าข่าวสารข้อมูลทั่วทุกมุมโลกกำลังถาโถมเข้ามายิ่งกว่าคลื่น "สึนามิ"  ในบรรดาข่าวสารข้อมูลเหล่านั้นย่อมมีทั้งส่วนดีมีประโยชน์และส่วนที่เป็นโทษหรือที่เรียกว่า "ขยะ" ก็มีไม่น้อย

การจัดการความรู้จะช่วยได้อย่างไร

ในความคิดเห็นส่วนตัวผมเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยสอนเรื่อง "หลักกาลามสูตร"ให้แก่ชาวกาลามะในสมัยพุทธกาล  หากเทียบเคียงกับสมัยปัจจุบันนี้คงเทียบได้กับหลักการจัดการความรู้  ซึ่งผู้รับข่าวสารข้อมูลจะต้องใช้วิจารณญาณกลั่นกรองจนกระทั่งได้แก่นความรู้จึงจะเชื่อถือได้ว่าไม่เป็นการเชื่อข่าวลือหรือกลลวงบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KMความเห็น (0)